top of page

Athene Brandjuridiska Byrå bistår klienter med den bästa och tänkbara rådgivning inom brandlagstiftningen så att våra klienter skall nå bästa möjliga framgång vid avtalsteckning samt försäkringsförhandlingar i ersättningsfrågor.

Athene Brandjuridiska Byrå biträder fastighetsägare samt den som hyr för sin verksamhet, sakkunnig rådgivning vid upprättande brandskyddsklausuler.

Utlåtande samt rådgivning gällande ansvar samt ersättningsfrågor från försäkringsbolag i utförd brandorsaks utredning.

Vi medverkar som sakkunniga på våra klienters begäran vid förhandlingar med försäkringsbolag och myndigheter.

Rådgivning samt överklagande av tillsynsföreläggande gällande lagen om skydd mot olyckor, lagen om brandfarliga och explosiva varor samt frågor gällande Sevesolagstiftningen.

bottom of page