top of page

En brandskyddsklausul visar ansvarsförhållandet mellan ägare av fastighet samt den som hyr för sin verksamhet.

Klausulen visar vem som skall betala en brandskada samt vem som kan ställas till svars i ansvarsfrågan.

Räddningstjänsten tillsyn skall visa om kravet på brandskyddsklausul är uppfyllt enligt lagen om skydd mot olyckor gällande systematiskt brandskyddsarbete.

Försäkringsbolagens krav kan vara mer långtgående än brandlagstiftningen.

Om andra och tredjehandsuthyrning dessutom finns blir bilden ännu mer komplex, vem ansvarar för vad, är detta utrett vid brandskyddsklausulens tillkomst.

Athene Brandjuridiska Byrå erbjuder dig som fastighetsägare eller du som hyresgäst, en sakkunnig genomgång av avtalet som finns för att säkerställa att du inte kan råka illa ut på grund av felskrivna eller ej fullständigt korrekta avtal.

Vi erbjuder även vår medverkan vid förhandling med myndigheter (domstolsförhandlingar) och försäkringsbolag med vår sak kompetens.

bottom of page